11Abraham odvětil: "Řekl jsem si, že na tomto místě určitě není bázeň Boží a že mě kvůli mé ženě zabijí.Bůh je větší

Nejsou někdy naše předsudky vůči lidem příčinou problémů, nezavírají nám přístup k Božímu požehnání?

Abraham udělá chybu. Vlastně dvě. Vydává svoji manželku za svoji sestru. Formálně má sice pravdu, ale skutečnost, že Sára je mu pravoplatnou ženou, s níž sdílí Boží požehnání a zaslíbení, je určitě významnější. Když král Sáru odvádí, Abrahamovi strach zavře ústa a on mlčí. Druhé chyby se dopouští, když předpokládá, že v onom pohanském kraji lidé nevědí, co je to Hospodin a Boží bázeň. A ejhle, Bůh s rádoby pohanským králem komunikuje a král je schopen poslouchat, a dokonce uposlechnout Božího příkazu. Kuriózní je, že v tomto konkrétním případě zná král Abimelek lépe Boží vůli než prorok, přímluvce a „praotec hlučícího davu národů“ Abraham. Bůh vstupuje do lidsky patové situace a nabízí řešení. Sára se vrací domů, Abraham dostává zpět manželku a nositelku zaslíbení syna dokonce spolu s tučným výkupným. Výkupným, které dává obelhaný tomu, kdo ho podvedl. Král Abimelek se projeví jako člověk naslouchající Hospodinovi. Bůh je nezpochybnitelně větší než Abrahamovy představy a předsudky. 

Hospodine, vyznáváme, že jsi větší než naše představy o Tobě. Jsme Ti vděční, že můžeš působit mimo jakékoliv hranice, do kterých bychom Tě chtěli zamknout.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.