Bůh vítězství

V jaké věci bys rád viděl Boží vítězství?

Praotec Abram, který odešel ze své vlasti na místo bez adresy a bližšího určení, je vystavován zkouškám. Vykládači Tóry jich v Abrahamově příběhu nacházejí dokonce hned deset. Jednou z nich je válka. Dokáže se bezdomovec, kočovník, který nemá s bojem pranic společného, postavit agresi? Neměl by raději počkat, jak se to vyvrbí a pak pronést: „Já jsem říkal, že to dobře dopadne.“ Či: „Já jsem říkal, že Lot neměl odcházet. Měl u mě zůstat. Vždycky jsem věděl, že špatně skončí.“ Abram ale neváhá ani minutu. Sebere své lidi a jde na válečnou výpravu. Zvítězí. Bůh se přizná k jeho odhodlání a udatnosti. K vítězství a válečné kořisti, kterou velkoryse odmítne, dostane Boží bonus: požehnání.   

Hospodine, Ty víš o tom, že v konkrétní oblasti svého života prohrávám. Dopřej mi vítězství.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.