Největší láska, největší odvaha

Co pro mě znamená Ježíšova oběť?

Kolik bylo napsáno knih, kolik složeno písní a oratorií, kolik obrazů a soch vytvořeno, aby se vyjádřil obdiv a úcta a touha porozumět tomu nejúžasnějšímu Božímu zázraku, Vtělení Božího Syna a Jeho oběti na kříži! A to je správně, protože On je toho hoden, a mnohem víc. Vždyť to nebyl jen ten jeden den ukřižování a další necelé tři dny v říši smrti.  Celý Ježíšův život, už od početí, je jedním velkým obětováním. Vždyť opustil štěstí a bezpečí, jaké my si ani neumíme představit, aby s námi sdílel naše trable, nebezpečí, nejistotu, hřích, slabosti, nemoci a vzdálení od Stvořitele.
Ale i když je těch knih a uměleckých děl tolik, že se těžko dají počítat, Bůh volá další, všechny křesťany, každého jednotlivého z nás, abychom se připojili k promýšlení té úžasné události, abychom se zamysleli nad láskou a odvahou Božího Syna. Abychom uchopili každý sám pro sebe, o co se vlastně jedná. Protože když dar spasení nevezmu do svých vlastních dlaní, když zůstane vzdálený, tak jej nebudu moci dobře používat.     

Pane, děkujeme za Tvou úžasnou lásku, kéž je pro nás nejcennější!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.