HOSPODIN je jediný Bůh

Jak mám milovat HOSPODINA, mého Boha?

Slyš, Izraeli… základní a nejdůležitější modlitba vyvoleného lidu. Každý, kdo se ji modlí, je pozván k tomu, aby miloval HOSPODINA, neboť je to jediný Bůh. Láska k HOSPODINOVI v modlitbě je TOTÁLNÍ… celým srdcem… celou duší… celou silou… vždy a všude, bez výjimky.

I já jsem dnes pozván k tomu, abych udělal TOTÁLNÍ gesto lásky vůči HOSPODINOVI: dát HOSPODINA na první místo v mém životě; ostatní věci jsou na druhém místě nebo na dalších místech.

I já jsem dnes pozván, abych všechno vsadil na jednu, jedinou kartu, a tou je HOSPODIN. Jsem pozván, abych rozvíjel můj vztah k HOSPODINOVI nejlépe, umím; se všemi limity, které mám.

I já jsem dnes pozván, abych nechal prostor HOSPODINOVI v mém životě, aby on v něm působil. Prožít svůj život s HOSPODINEM se vyplatí; je to požehnání pro mne a pro lidi, kteří jsou blízcí mému srdci.

HOSPODINE, nauč mne životu s Tebou.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.