Pane, dej, ať vidím!

Co bych rád viděl a k čemu mi to bude?

S jedním svým známým jsme často debatovali na téma věčnosti. Obvykle náš rozhovor končil přáním mého společníka: „Je to zajímavé, ale alespoň část toho, o čem jsme mluvili, bych rád viděl!“ Také evangelijní postava jménem Bartimeus, na otázku Ježíše, co pro něho může udělat, odpovídá: „Ať vidím!“ Zrak je jedním ze smyslů, který posiluje naši stabilitu. Vidět znamená do jisté míry uchopit. V našem dnešním textu Mojžíš svěřenému lidu připomíná, že měli to obrovské privilegium vidět veliké Hospodinovo dílo. Jako ti, do kterých bylo tak hodně investováno, jsou zváni ke stabilnímu následování.

Ne všichni takovou možnost vidění měli a mají! Pokud máme pocit, že strádáme jakousi duchovní slabozrakostí nebo slepotou, neváhejme se domáhat vidění vzácných věcí v minulosti, současnosti a třeba i v budoucnosti.

Veliký Bože, dej, ať nejen vidím, ale také ať nezapomínám.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.