18Tato má slova si vložte do srdce a do své duše, přivažte si je jako znamení na ruku a ať jsou jako pásek na čele mezi vašima očima. 19Budete jim vyučovat své syny a rozmlouvat o nich, ať budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, ať budeš uléhat nebo vstávat.Boží slovo jako identifikátor mého života

Jaké místo zaujímá Boží slovo v mém životě?

Žijeme v době, kdy využíváme mnoho různých identifikačních karet, s jejich pomocí platíme v autobuse, umožňují nám přístup k našemu bankovnímu účtu nebo s jejich pomocí vstupujeme na pracoviště. Tyto identifikátory obsahují základní informace, s jejichž pomocí se dá poznat, kdo vlastně jsme a jaký vztah máme k danému místu. Boží lid má také takový identifikátor. Je v něm zakódováno, komu patří, kdo jej vykoupil, odkud a kam jde. Všichni, kdo jej potkávají, mají jasně poznat, s kým mají co do činění.

Boží slovo, které mění a tvaruje naše životy, je takovým identifikátorem. Neslouží ovšem jen k tomu, aby jiní lidé poznali, kdo jsme. Toto slovo nám umožňuje čerpat z nesmírného bohatství Božího požehnání. Zaslíbení přenechané nám v Božím slově nám sjednávají přístup k pokoji, který převyšuje veškerý rozum, zbavují nás strachu a otevírají nám přístup do Boží blízkosti.

Uvědomuji si, Bože, že jsem na tobě zcela závislý. Chci se ponořit do tvého bezbřehého požehnání.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.