Mít srdce služebníka

Jak se mohu zapojit v místním společenství?

Když začneme chodit do místního společenství, jsme tam nejprve hosty. Někdo nás tam přivede, uvnitř je teplo, světlo, pohodlné místo k sezení, někdo hraje, jiný zpívá, další má slovo. Po skončení programu nám někdo uvaří kávu a nabídne zákusek. A když odcházíme, s úsměvem se s námi loučí a srdečně zve na další setkání.

Pokud to tak ale je s tvým vztahem k místní církvi už několik let, zkus si ještě jednou přečíst dnešní oddíl z Písma. Nemusíš být jenom hostem tam, kde se cítíš jako doma! Můžeš zajít za vedoucími a nabídnout jim, že by ses rád zapojil. Řekni jim, kde vidíš, že bys mohl být požehnáním pro druhé, co je ti blízké, co ti dělá radost, k čemu se cítíš obdarován, na co ti stačí síly a jaké jsou tvé časové možnosti. Církev je totiž tělo složené z mnoha údů a na každém záleží. Já jsem nejdříve v církvi začal nosit a rovnat židle. Pak jsem roznášel anketní lístky v kině při promítání filmu Ježíš. Poté jsem dostal pozvání zapojit se do modlitební služby. Rád navštěvuji starší lidi a finančně podporuji práci misionářů.

Tvoje láska ať je vynalézavá!

Děkuji Ti Bože Otče za všechny věrné služebníky. Uč mě být všímavý k potřebám druhých. Pomoz mi být věrný v mále.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.