Boží oslovení

Kolikrát jsem zažil/a, že to, co v Bibli čtu, je o mně?

Je zajímavé číst v Bibli o tom, jak se druzí popasovali s výjimečnými událostmi života. Jak naložili s úspěchem, jak zvládali své prohry, jak čelili nemocem, zradě nebo i vlastnímu hříchu s hroznými následky. Je v tom inspirace i poučení. Ale nejzajímavější to začíná být, když biblický text najednou začne ukazovat směrem ke čtenáři a stejně nekompromisně jako Nátan říká: „Ten muž jsi ty!“. Zažila jsem to nad Biblí mockrát. Ten prst, kterým biblický text ukazoval na jiné, najednou ukazoval na mě. Boží Slovo je živé. Duch svatý skrze něj svého čtenáře aktuálně usvědčuje z hříchu, ale i hladí, ujišťuje, dává naději, varuje. Polož si otázku: Naslouchám Božímu slovu? Vztahuji na sebe i verše požehnání nebo jen úkoly a hrozby? Zaslíbení nebo varování? Mám odvahu přisvojit si třeba i verš o uzdravení, když mi ho Duch svatý nabídne? 

Slovo, které se stalo tělem, staň se zase slovem a mluv se mnou. Amen

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.