Navenek v pořádku

Jaké jsou naše nejvnitřnější touhy a motivy našich činů?

Muži odcházejí od svých žen do bitev, a občas se z nich nevracejí. Mladé vdovy se pak znovu vdávají. Na tom není nic divného. Je to sice smutné, ale ne neobvyklé. Běžný člověk se nad tou situací ani nepozastavil. Jen Hospodin viděl do Davidova srdce. Jen On viděl, že na počátku toho všeho byl chtíč a hřích. V jediném příběhu byla porušena hned čtyři Boží přikázání. David dychtil po cizí ženě, spal s ní, nechal zabít jejího manžela, o čemž pak bylo podáno křivé svědectví.

Po čem dychtíš, milý čtenáři? Jaké jsou tvé pohnutky? A jaké jsou v Hospodinových očích? Někdy chceme svědčit sloužit Bohu, sloužit druhým, ale nejvnitřnějšími pohnutkami pro to nemusí být rozšiřování Božího království, ale touha po uznání, po uplatnění,…

Bože, Otče, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Usvědčuj mě, pokud objevíš v mém srdci sobectví. Ale hlavně mě naplňuj svým Duchem, ať to, co dělám, není ze mě, ale z Tebe. Ne má, ale tvá vůle se staň. Amen

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.