29O ostatních příbězích Šalomounových, prvních i posledních, se píše, jak známo, v příbězích proroka Nátana, v proroctví Achijáše Šíloského a v prorockých viděních vidoucího Jeeda proti Jarobeámovi, synu Nebatovu.„Pan neposkvrněný“?

Dají se lidé sbírat: Co je to za psychopatologii?

Na rozdíl od knih Královských kniha Letopisů krále Šalomouna jen chválí – ani stín pochyb stran závěru jeho života… davidovští králové si dvorního kronikáře pohlídali, co a jak smí napsat; alespoň, že zmíní tři kritické hlasy (v.29) – Bible chce, abychom „uměli číst mezi řádky“.

Dnes lidé sbírají známky, Šalomoun sbíral manželky… krom včerejšího náznaku (8,11) se o tom ale mlčí… alespoň příběh o královně ze Sáby tu je (vv.1–12): emancipovaná feministka a černoška – nejkrásnější exemplář do sbírky! A ona si odjela, ačkoli jí splnil cokoli (v.12)! Jí totiž šlo nakonec o Hospodina, ne o Šalomouna… a o tom to je!

Pane, dej ať chápeme, že vše je tvým darem dříve než naší zásluhou!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.