14a řekl: "Hospodine, Bože Izraele, není Boha tobě podobného na nebi ani na zemi. Ty zachováváš smlouvu a milosrdenství svým služebníkům, kteří chodí před tebou celým srdcem.Pravý chrám

Kdo zbuduje pravý chrám!?

První část Šalomounovy vzorové modlitby… král vnímá chrám jako dům modlitby a odpuštění (vv.20–22): Co vytknout!? (srovnej Ježíšovu kritiku z Mk 11,17 převzatou z Iz 56,7)

Opět Boží vtip: Šalomoun prorokuje tehdy, když neví, že tak mluví… Co ta gesta (v.12) a co to pódium (v.13)!? Král automaticky pyšně předpokládal, že slova „ten dům nezbuduješ ty, nýbrž tvůj syn“ (v.9) jsou o něm, ale bylo tomu tak? Co dovětek: „Nebude… vyhlazen následník z tvého rodu… budou-li se ovšem tvoji synové… řídit mým zákonem.“ (v.16) Však víme, jak to se Šalomounem pro „sbírání manželek“ dopadlo.

Slova otázky „Ale může Bůh opravdu sídlit s člověkem na zemi… ?“ (v.18) totiž ukazují k Ježíši Kristu.

Vyslýchej modlitbu, kterou se tvůj služebník bude modlit… (v.20)

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.