Finis coronat opus (contr)a Deus semper maior!

Kde je Boží dům dnes? Kam Hospodina vnášet?

Vnesení schrány do chrámu: Lidská práce je „korunována“ úspěchem! Aby člověk nepropadl pocitu, že jde o jeho dílo a že s Bohem lze manipulovat (což se u schrány stávalo), zní na závěr vtip: „I naplnil oblak ten dům… takže kněží… nemohli konat službu…“ (vv. 13b–14) Možná dým z bezpočtu Šalomounových obětí (v. 6)!? Spíše Boží humor: nemáte to v rukou (!) a můžete si odpočinout! Boží sláva je větší než lidské dílo! Znemožnění kněžské služby snad lze číst jako varování před klerikalismem, když se to kněžstvem jen hemží (vv. 4 a 11).

Pozorný čtenář si všimne dalšího „vtipu“ (v. 10): Kde je Áronova hůl, kam se poděla mana? Zůstaly jen kamenné desky Zákona! Říká se mezi řádky, že centralizace kultu připravuje o cennou zkušenost poutnictví (hůl) a o svátostný prožitek odkázanosti na Boží milost (mana)?

Pane, chraň nás před pýchou a klerikalismem!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.