Čím podrobnější popis, tím větší úcta vůči Bohu!

Jde nám o základní fakta, anebo už nedokážeme číst dlouhé texty?

Text ukazuje jistý kulturní rozdíl mezi námi a těmi, kdo stáli u zrodu Bible… Dnešek miluje sdělení co nejkratší a popisy co nejúspornější, zatímco starověk měl rád, ba potřeboval popis co nejpodrobnější. Ale je to proto, že nám dnes jde o základní fakta, anebo už jen nedokážeme číst delší texty pořádně!? Jde nám o klipy a klepy, anebo o solidní informace?

V době, kdy Bible vznikala, byl podrobný popis chrámového příslušenství důležitý, protože podrobnost popisu vyjadřovala hloubku náboženské úcty vůči Hospodinu, s nímž měl být skrze kult udržován vztah. Hospodin: byl – to ukazuje podobný text v knize Exodu, je – to ukazuje náš text, a bude – to ukazuje třeba prorok Ezechiel, ten důležitý!

Hospodin může být chválen prací lidských rukou!

Pane, k práci posilň, svaté na ni vylévej své požehnání. Amen!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.