4Když se Jóram ujal království svého otce a pevně vládl, vyvraždil mečem všechny své bratry i některé izraelské velitele.Bezbožný syn zbožného otce

Jak může „jablko padnout tak daleko od stromu“?

Po Jošafatově smrti se království ujal prvorozený Jóram. Jeho bratři dostali zlato, stříbro a města, on zdědil královskou korunu. Vypadá to nadějně, než přijde naprosto šokující 4. verš:„Když se Jóram ujal království svého otce a pevně vládl, vyvraždil mečem všechny své bratry i některé izraelské velitele“. Vládu pevné ruky Jóram pojal jako krutou čistku mezi nejbližšími v rodině i v armádě. Nikdo nesmí ohrozit jeho moc. Vzápětí vidíme, odkud vítr vane – jeho ženou je dcera všehoschopné Jezábel a tragického Achaba, nepochybně si rozuměli. Jóram zavádí i modlářství a dostane varovný dopis od proroka Elijáše. Nakonec propadá Božímu soudu a umírá v bolestech. Smutnou tečkou je, že „odešel a nikomu se nezastesklo“. Jak mohl tak klesnout někdo, kdo zblízka viděl činy zbožného otce?

Pane Ježíši, prosíme, ať nejsme jen posluchači a žijeme tvé slovo.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.