Bůh bojuje za nás

Proč je někdy těžké nebojovat?

Král čelí těžké zkoušce. Jóšafat má bázeň před Hospodinem a upřímné srdce, a přesto se na jeho zemi valí cizí vojska. Navíc jde o národy, které zapomněly, že je kdysi Izraelci ušetřili. Zároveň vidíme velkou přesilu, což není v dějinách Izraele nic nového. V Egyptě byli za otroky, malý David jde později proti obru Goliášovi, a dnes jsou obklopeni nepřáteli na všech hranicích své země. Ta zkouška je také o tom, zda dokážou „nebojovat“. Na prorocký pokyn mají nejít do bitvy – lidsky stejně beznadějné – a nechat to Hospodinu, který má řešení. Oni budou jen zpívat žalmy. Nicméně do bitvy jít museli, avšak nezařinčela ani jedna jejich zbraň. To je model, který Pán Bůh někdy používá, když poslechneme a necháme to Jemu - Zlo je zmateno a zachová se sebedestruktivně.

Pane Ježíši, prosím, ať nemlčím, když mám bojovat a nebojuji, když mám čekat.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.