Šalomoun plánuje

Jak má vypadat chrám Boží?

Když se Šalomoun rozhodl postavit Hospodinu chrám uvědomoval si, jak veliký úkol si zvolil. Dům, kde se bude uctívat Hospodin, kde se bude pálit vonné kadidlo, klást chleby a konat zápalné oběti. Možná se i trochu zalekl velikosti úkolu, který si zvolil, a tak prohlásí „kdo jsem já, abych Hospodinu budoval dům?“

Nechal povolat skvělého architekta z vedlejšího Týru Churama - abího, objednal nejlepší řemeslníky své země, vyčlenil pro stavbu chrámu tisíce dělníků, kteří se měli podílet na stavbě.  Šalomoun si uvědomoval, že musí napnout síly, vše dobře připravit, protože: „Dům, který buduji, bude veliký, neboť náš Bůh je veliký“. A takovým také chrám byl.

A přesto o nástupci tohoto chrámu, který původní Šalomounův chrám v bohatosti a okázalosti ještě předčil, a byl za vlády krále Heroda mnoho desítek let rekonstruován řekne Ježíš: „Zbořte tento chrám, ve třech dnech jej vystavím“. (J 2,19)  Bůh v Kristu lidem zjevil , že ne chrámy ze zlata a stříbra, ale chrámy budované z lidí,  tvoří nový chrám, tělo Kristovo. Jak to stojí v 1.listu do Korintu „Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?“ (1K 3,16)

Šalomoun plánoval, zval si nejlepší rádce, investoval mnoho času, prostředků po mnoho let svého života, aby vybudoval důstojný dům pro jméno Hospodinovo. Otázkou je, co investujeme my do budování nového Božího chrámu v nás a z nás? Kolik času, píle, úsilí i prostředků věnujeme budování tohoto nového chrámu?  Můžeme i my říct „ Dům Ducha, který buduji bude veliký….“

Pane, ty jsi svatý, hodný veškeré slávy a chvály, učiň si ze mne dům svého oslavení.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.