Upřímnost

Jak nesejít z Boží cesty?

Judský král Jóšafat si zahrával, když se spojil s bezbožným Achabem. Táhne po jeho boku do boje a je svědkem jeho smrti. Po návratu však vykročí správnou nohou do kralování v Jeruzalémě.  Prorok Jehú ho má za člověka s upřímným srdcem. Je schopný dostatečně reflektovat své královské činy a situaci v zemi. Začne reformu soudů a vede národ k bázni před Hospodinem. Nicméně upřímné srdce nestačí a z dějin známe lidi, kteří se „upřímně“ dopustili zločinů, protože to „mysleli dobře“. Nebo můžeme „upřímnost“ svých slov zaměnit za hrubost či bezohlednost. K upřímnosti musíme přidat bázeň před Bohem a jeho slovem, které je jako meč, viz Židům 4:12 „Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.“

„Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha!“

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.