Izre-xit

Co modlitba?

Dnešní úvahou se s vámi loučím, příznačně loučením se „spojeným královstvím Izraele“… Unie a koalice jsou tak pevné, jak silné jsou myšlenky, které je drží pohromadě: Zde víra v Hospodina! Jenže víra spojená s osobou krále coby prostředníka mezi Bohem a lidem – tuhle ideu či ideologii Šalomoun pěstoval… Mohlo to fungovat, dokud vládl sám chytrý Šalomoun… ale když na trůn dosedl jeho rozmazlený synek? Každá monarchie stojí a padá s autoritou krále. Ale syn nebyl otec – nevěděl si rady a potřeboval se poradit… Správně! Ale on vyrostl na dvoře, kde se králi pro jeho moudrost neodporovalo, tak si, žel, myslel, že správná je rada těch, kdo s ním souhlasí… a chtějí násilí a „tvrdou ruku“ – Fatální omyl! Proto se „spojené království Izraele“ rozpadlo!

Pročpak se Rechabeám nemodlil, to se na dvoře nepěstovalo!?

Pane, chraň nás před hloupými exity a spojuj nás Ty!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.