9Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna.Víra jako vztah

Jak vypadá zdravá víra?

Jak vypadá zdravá víra? Předkládám 2 teze.

Teze č. 1 říká:

Křesťanství je o poznání. Ježíš je jen začátek. Já můžu být Bohem. Vědění je víc než pravda. K vyššímu stupni zasvěcení dojde jen hrstka vyvolených. Být duchovní znamená mít výjimečné zážitky. Jde o to vymanit se z těla. Záleží jen na mně, každý si musí pomoci sám.

Teze č. 2 říká:

Křesťanství je vztah. Vztah s Bohem vzniká přijetím pravdy. Ježíš je pravda. Poznání pravdy nás osvobodí. Ježíš nás osvobodí. Srdce uvolněné od sobectví přijímá lásku. Bůh je láska. V mém těle přebývá Bůh jako Duch svatý. Záleží mi na druhých, mým motivem je láska.

Jsem přesvědčen, že platí teze č. 2, neboť ji potvrzují slova Bible: Poznání činí člověka domýšlivým, ale láska buduje. (1. Korintským 8,1)

Obřízka a jiné obřady nám už nemusí dělat těžkou hlavu, záleží jen na víře projevující se láskou. (Galatským 5,6)

Děkuji ti za Bibli, ve které se nám dáváš poznat a učíš nás pravdě v lásce.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.