8Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.Rodina

Milujeme svoji rodinu?

Rodina, řekli bychom základní kámen společnosti, a přesto je toto slovo a jeho význam v poslední době zlehčován. Už Ježíš Kristus na kříži, než skonal, dává rodině velký význam odevzdáním Jana své matce a svoji matku ustanovuje matkou Jana. Jako by tímto chtěl posvětit rodinu jako důležitý článek společnosti. Stejně tak Písmo na mnohých místech staví církev na úroveň rodiny, jejíž hlavou je Kristus. Je proto základním úkolem křesťanské církve se starat o rodinu i o její členy. Vyučovat je vzájemné lásce, dětí a rodičů, manželů navzájem, dětí navzájem. A nejen lásce ve vlastní rodině, ale i v rodině Kristově, mezi sourozenci v Kristu. A má-li kdo lásku ke svým blízkým, pak nemá ani problém se o své blízké, členy rodiny postarat i materiálně či fyzicky. V tom je Boží láska v nás, že naši blízcí jsou nám přednější než my sami, čímž naplňujeme i druhé Ježíšovo přikázání „…miluj bližního svého…“, a kdo je nám bližší než členové naší rodiny.

Pane, dej mi lásku k mé rodině i moudrost, jak jim být pomocí.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.