15Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě,Kristus – zachránce hříšníků

Může být člověk osvobozen od hříchu?

Když se zamýšlíme nad vývojem světa a vztahů mezi lidmi, můžeme vidět, jak se situace neustále zhoršuje. Hříšnost lidského pokolení se stupňuje a hřích vládne ve všech oblastech. A přesto je tu naděje. Naděje záchrany, naděje osvobození od hříchu. Tou nadějí je Boží Syn, Ježíš Kristus, který „…přišel na svět, aby zachránil hříšníky…“. Pavel o tom mluví, když poukazuje na svůj život, ale i na slitování, kterého se mu dostalo, když mohl uvidět skutečnou pravdu. Každý člověk, který hledá pro svůj život skutečnou pravdu, může být osvobozen od hříchu skrze poznání Krista stejně jako byl osvobozen Pavel a mnozí další lidé. Bez Krista a naděje, kterou lidstvo díky Němu má, bez Boží lásky a víry, bez Božího slitování a odpuštění, kterého se člověku dostává, by nemohl být žádný člověk zachráněn. A protože slovo záchrany skrze Ježíše Krista je pravdivé, i my jsme došli slitování a jsme toho svědky.

Pane, vzdáváme ti slávu a čest za záchranu i naději, jíž se nám díky Tvé pomoci dostalo.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.