1Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, 2za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.Prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání

Za koho je důležité se modlit?

Modlitby jsou základní součást života věřícího člověka. A Pavel nás ve svém listě volá k modlitbám, jejichž součástí jsou právě nejen samotné modlitby, ale i prosby, přímluvy a díkůvzdání. Modlitby, ale za koho se vlastně modlit? Za svoje potřeby, rodinu, blízké okolí? To by bylo málo. Pavel nás na to upozorňuje, když rozšiřuje okruh proseb, modliteb, přímluv a díkůvzdání na všechny lidi, vládce a všechny, kteří mají v rukou moc. A to je důležité. Každý z nás se setkává s různými situacemi, za které se přimlouváme, modlíme, situacemi, které Bůh již vyřešil a my Mu za ně vzdáváme poděkování. A Bůh skutečně chce, abychom k Němu volali, přimlouvali se právě i za ty lidi, kteří ho potřebují poznat, a být stejně jako my zachráněni, a poznali skutečnou pravdu. Ano, právě v dnešní složité době je potřeba, aby se Boží lid modlil, přimlouval, prosil Boha o pomoc, ale také Mu vzdával díky za naději, která trvá.

Pane, dej mi moudrost a správná slova do úst, aby má modlitba byla tobě libou vůní a ty jsi ji přijal.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.