Podstata učení Ježíše Krista

Co je naším cílem?

Každý člověk se ve svém životě setkal s různými bájemi, letopisy a rodokmeny, s různým učením postaveném na vymyšlené historii či svědectvích lidí. Stejně tak je to i s biblickým vyučováním, kde se množí různé výklady postavené na odlišných teologiích. Pavel ve svém listě nás ale nabádá, aby naším skutečným cílem vyučování byla „…láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry…“ a porovnává to s naplněním Zákona. Chceme-li tedy naplnit Kristovo učení, a také toto učení dávat dál, pak musíme pochopit smysl a podstatu toho, co Ježíš vyučoval, a především podle tohoto učení žít. Pak budeme mít jistotu, že náš pozemský cíl, který chceme naplnit, a kterým je předávání lásky z čistého srdce, dobrého svědomí a upřímné víry splníme, od učení Kristova se neodchýlíme a prázdné řeči nepovedeme.

Pane, pomoz mi, aby Tvé vyučování bylo zdrojem mého života a abych se nikdy od něj neodchýlil.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.