Boj o víru

Jak si zachovat víru a dobré svědomí?

Kdysi jeden známý autor napsal: „…víra je jak vzácná květinka, kterou musíme chránit, starat se o ni, aby mohla růst a kvést…“. Ano, věřit a víru si udržet, se nezdá na první pohled nic složitého stejně, jako vypěstovat rostlinku. A přesto, v praktickém životě udržet víru, docílit toho, aby rostla a aby i naše svědomí odpovídalo naší víře a bylo dobré, není nic jednoduchého, stejně jako udržet onu rostlinku svěží a kvetoucí. Zachovat víru je skutečně dennodenní boj, zápas v prvé řadě člověka se sebou samým, se svým původním přesvědčením, s různými „pokušeními“, která se snaží do života člověka dostat. A tak každé, i sebemenší vítězství nad vším, co nás od víry odvádí, co se snaží narušit a utlumit naše svědomí, je pro nás důležité. Upevňuje a posiluje naši víru, která může růst a pomáhá nám zachovat naše dobré svědomí.

Pane, pomoz mi, abych zachoval víru za všech okolností a nesešel z cesty, po které s Tebou jdu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.