Povzbuzení v tísni

Kde jsou zdroje pro mou posilu v čase zkoušek?

Boží slovo je fér. Otevřeně a bez příkras hovoří i o věcech nepříjemných.  Třeba o tom, co všechno nás může stát opravdové následování Krista.

Pavel připravoval nově obrácené na pronásledování, které je čeká - přesto, že tím mohl řadu lidí odradit hned na začátku.  V tomto ohledu máme, myslím, při šíření evangelia značné rezervy. Ledaskoho tak může zaskočit, když se jeho nově nabytá víra setká s protitlaky, nepochopením, odmítnutím či dokonce s agresí.

V takových situacích nutně potřebujeme externí zdroj pomoci. Ten je samozřejmě především v Bohu. Ale nemusí být jediným. Zde se ukazuje jako klíčová důležitost zdravých vztahů v církvi. K vítězství ve zkouškách nám velmi pomáhá, když máme kolem sebe bratry a sestry, kteří se za nás postaví v modlitbách, povzbudí nás slovem, obejmutím či svým vlastním příkladem statečnosti a pevnosti víry. Takovou posilou byli Tesaloničtí pro Pavla, a naopak také on pro ně.

Pane, dej, abych byl(a) oporou pro ty, kdo procházejí zkouškami, a současně dej, aby v časech mé tísně byl také po mém boku někdo, kdo mě podrží.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.