Líbit se Bohu

Jakou slávu chci v životě získat?

Pavel byl vytrvalý a horlivý pracant. Rezignoval na své soukromí a cele se vydal do služby evangelia. Na modlitbách a v půstech nesl břemena druhých, zápasil za spasení těch, kdo Krista ještě nepoznali, i za vytrvalost víry těch, kdo jej už přijali. A přitom všem se snažil být druhým co nejméně na obtíž, nezatěžovat je svými vlastními potřebami. Byl mnohým duchovním otcem i matkou.

Může nás tedy překvapit, že na několika místech ve svých listech zdůrazňuje, že to všechno nedělá pro to, aby si získal vděčnost a obdiv lidí, ale jde mu jen o slávu Boží. Nejde jen o příkladnou křesťanskou pokoru. V Listu Galatským Pavel píše, že snaha být za dobře s lidmi nás dokonce může přivést do zásadního konfliktu s Bohem. Popularita u lidí a popularita u Boha se mohou vzájemně vylučovat.

Napětí mezi touhou následovat Pána Ježíše a současně dobře vycházet s lidmi, zažíváme nezřídka i my. Někdy lze dobře kombinovat obojí naráz. Ale zdaleka ne vždy je to možné. Jsme připraveni si to s lidmi rozházet, abychom získali více slávy Boží?

„Pane, dej, aby mi tolik nezáleželo na mínění lidí, ale především na Tvém.“

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.