13bže jste od nás přijali slovo Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest. Vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte.Moc Božího slova

Jakou autoritu přikládám slovům Bible?

Opravdovost víry Tesalonických měla pevný základ v evangeliu. Nešlo jen o to, že by jim Pavlem kázané slovo připadlo jako sympatické a moudré, jako užitečná životní filozofie. Moc Ducha, která kázání evangelia v Tesalonice provázela, je přesvědčila, že jde o autoritativní slovo Boha samotného. Setkali se na vlastní kůži s jeho mocí a rozhodli se mu zcela podřídit navzdory pronásledování, které jim to přineslo.

Dnes bývá náš vlastní vztah k Bohu podrobován také nejrůznějším výzvám a tlakům. Až na výjimky to v naší zemi ale nebývá otevřené pronásledování. Ohrožuje nás spíš filozofování, akademické mudrování a relativizování Božího slova.

Mnozí věřící adoptovali a „pokřtili“ sekulární postmoderní myšlení, které popírá objektivní pravdivost čehokoliv a preferuje optiku vlastního prožívání – odmítá vnější autoritu a nahrazuje ji zbožštěním vlastního JÁ. Takový přístup k Bibli ovšem dělá naši víru vratkou a bezzubou. Bůh doprovází své slovo mocí jen tenkrát, když jsme se mu ochotni bezvýhradně podřídit.

Pane, dej, aby pro mě slova Písma nebyla lidskou moudrostí, ale Tvou mocí.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.