3před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista.Víra, kterou je vidět

Jak může být moje víra atraktivní?

Církev v Tesalonice vznikla po jen několikatýdenním působení Pavlova týmu. Ale o co méně času zde misionáři mohli s nově obrácenými strávit, o to více je milovali a horlivě se zajímali o jejich duchovní zdraví. A byli nadšení: Tesaloničtí se pro mnohé další stali vzorem, příkladem následování Krista.

Co bylo na jejich víře atraktivní? Jejich zbožnost byla slyšet i vidět. Nešlo o soukromou záležitost. Víra, láska i naděje měly v podání Tesalonických zcela praktický rozměr a staly se veřejnou věcí. Byly konající, sebeobětující a stálé navzdory mnohému nepřátelství ze strany pohanské i židovské společnosti.

Tesaloničtí vzali Boha a jeho evangelium vážně. V následování Spasitele nezůstali stát na půli cesty. K Bohu se od dosavadního způsobu života obrátili celým srdcem s vědomím, že se mu bezvýhradně vydávají do služby, a současně dychtivě očekávali příchod lepšího světa, než byl ten pozemský. Pokud chceme, aby naše vlastní víra byla atraktivní a přitahovala jiné, jsou Tesaloničtí skvělým návodem, jak na to.

Pane, dej, aby moje víra jiné lidi od cesty za Tebou neodrazovala, ale přitahovala.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.