Neviditelné hvězdy

Kdy jste naposledy viděli hvězdnou oblohu rozzářenou myriádami hvězd?

Přitom hvězdy jsou nad námi stále, máme je před očima, neztrácejí se. Abychom je však zahlédli a mohli nad nimi žasnout, tak současně potřebujeme co nejčernější tmu.

Chana zahlédla noční oblohu plnou hvězd Boží milosti. Vidí mnoho mocných Božích skutků, poznává skrze ně Boží svatost a spravedlnost. Dokonce někde v dáli zahlédla i příchod pomazaného krále. Spatřila tolik dobrých věcí! Bez absolutní tmy by to však nebylo možné. A že té tmy nebylo zrovna málo: Stala se svědkyní nebetyčné svévole a pýchy mnoha lidí, a docela konkrétním příkladem je velmi zlé počínání kněžských mládenců, synů Élího.

Pane, ať stále vidím světlo tvé pravdy!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.