Skutečný úspěch

Jak definuji úspěch?

Třikrát se v našem textu píše, že David měl na svých cestách jako válečník ve službách krále Saula úspěch (verše 5.,14. a15.). Dvakrát také čteme, jaký byl základ jeho úspěchu. Ve verších 12. a 14. je napsáno, že “Hospodin byl s ním”. Tato přítomnost Hospodina v životě Davida se ukazuje jako obousměrná cesta. Na každé “Hospodin byl s ním” najdeme v Davidově životě výrazy jako “doptával se Hospodina”, “hledal Hospodina”,
“volal k Hospodinu” apod. David měl živý vztah s Bohem a Bůh byl s ním.
Saul je proti tomu stravován touhou po vlastní velikosti. Trápí ho malý úspěch na bojišti, za který si může sám. Nedůvěřuje Bohu natolik, aby se postavil Goliášovi. Neraduje se z Božího požehnání Davidovi a Izraeli, ale závidí a mstí se.
Saul vidí úspěch v pevném vládnutí, vyhraných bojích a vlastní slávě. David se o úspěch nestará - touží po Hospodinu, hledá Ho na všech svých cestách a nechává Boha, aby On sám žehnal, jak se mu líbí. Snaha o blízkost Bohu je lepším receptem na pravý úspěch, než pokusy vybudovat si vlastní jméno vlastní silou.

Měj rozkoš z Hospodina — on naplní prosby tvého srdce. (Ž 37,4)

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.