8Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako `lev řvoucí´ a hledá, koho by pohltil.Žalobníček

Jaké jsou způsoby protivníka?

Když bydlíte v domě se sousedem, kterému se na vás stále něco nelíbí, pořád vás osočuje a napadá ať uděláte cokoliv, ničí vaši pohodu, pak přemýšlíte o tom, že se odstěhujete. Stejně otravné, ne-li ještě horší je, když je ve třídě, na pracovišti, v týmu nebo církvi rozvraceč, který neustále štve jednoho proti druhému a rozvrací tak dané společenství.  V takových případech většina lidí rozumí tomu, co je špatně. Že člověk, který toto činí, v sobě nese něco otravného a zlého.

Koneckonců jména, která byla v dějinách dávána nositeli zla, vyjadřují právě tuto realitu. Satan hebrejsky znamená žalobce, protivník, osočovatel a ďábel je od řeckého diabolein – pomlouvat, rozdělovat. To je totiž jeho cíl. Rozbít, rozložit společenství mezi Bohem a člověkem a také rozbít obraz, odlesk této vzájemnosti ve společenství lidí. Hřích je tedy cestou, která nevede do středu, k Bohu, k sobě, k lidem. Jeho směrovka ukazuje opačným směrem. Do prázdnoty a osamocení. Jenže my jsme často  zaslepení a podceňujeme sílu této prázdnoty. Necháváme promlouvat naše obavy, strachy, zranění a z nich vyrůstající úzkost. A neuvědomujeme si, že se můžeme ocitnout ve spirále strachu a nenávisti, ze které se jen těžko vystupuje ven.

Abychom si uvědomili naléhavost a potřebnost Boží milosti a moci, Petr používá jako obraz lva, nejmocnější divoké zvíře. Ten lační po své kořisti, aby ji odvedl od stáda a zadávil. Obranou není strach a útěk, ale vzepření se, odmítnutí podřídit se svému strachu, vše vložit na toho, jenž bojuje za nás, Ježíše Krista. A Bůh veškeré milosti … vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.

Pane, buď mým štítem a pomocí v zápase s hříchem, který chce pohltit mou duši.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.