Životní jistota

Kdo nám v životě kryje záda?

Jedna z disciplín free divingu, potápění bez dýchacího přístroje, je ponor do hloubky na nádech. Rekord z roku 2023 je pro muže 133 m a pro ženy 123 m. Změna tlaku, nedostatek vzduchu, odpor vody, vyžadují dokonalou přípravu potápěčů. Ale nejen to. Nutný je také velký podpůrný tým, který hraje nenahraditelnou roli ve chvíli, kdy se potápěč vynořuje, docházejí mu síly a hrozí, že omdlí na posledních metrech pod hladinou nebo dokonce po vynoření z vody. V takovém týmu musí panovat souhra, důvěra a pokora. Všichni musí upozadit své ambice, aby mohli být skutečnou oporou soutěžícímu a stát se tak vlastně částí jeho úspěchu. Potápěč se zase musí úplně spolehnout na to, že mu ostatní pomohou, aby se mohl soustředit na svůj výkon.

Někdy mám pocit, že náš život je jako takový ponor, kdy se při narození nadechneme ponoříme, snažíme se trhnout rekord, ale než se nadějeme, už zase musíme zpátky tam, odkud jsme vzešli. Bůh chce, abychom oblékli pokoru jeden vůči druhému. Protože jen tak vznikne   společenství, kdy jeden druhému bude oporou na jeho cestě.  A v našem případě nelze rozlišit, kdo je soutěžící a kdo podporou. Důležité je ale vědět, že máme ještě poslední záchranu. Toho, na kterého se můžeme spolehnout, když všichni a všechno selže. Hlavního záchranáře, Ježíše Krista. On je přítelem, kterého když pozveme k našemu životnímu ponoru, máme jistotu, že se nás podrží i za cenu svého života, abychom dosáhli věčného cíle. Všechnu svou starost vložte na Krista, protože mu na vás záleží.

Pane, děkuji ti za to, že jsi mne přijal za svého přítele.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.