2Proto i vy ve zbývajícím čase života nebuďte oddáni lidským vášním, ale vůli Boží.Boží vůle vysvobozuje

Čí vůli konáme?

O sportovcích se často říká, že mají pevnou vůli. Jen tak mohou dosáhnout úspěchu. Zlepšit svoje výkony. Jejich vůle je pak ovlivněna jejich cílem, zkušeností a lidmi, kteří jim svými radami pomáhají dosáhnout pomyslného vavřínu vítězů. Vůle je tedy záměr, úmysl, snaha o dosažení nějakého cíle a je zároveň spojená se schopností se rozhodnout.

Apoštol Pavel také mluví o vůli.  O Boží vůli a "o vůli pohanů", jak uvádí Český studijní překlad nebo "v čem si libují pohané", jak to čteme v ekumenickém překladu. Na nás pak je k jaké vůli, k jakému úmyslu a pro jaký cíl se rozhodneme. Kdo bude „trenérem, rádcem“ našeho života. Při rozhodování pak musíme vážit dvě věci. Jít proti vůli pohanů, jít proti proudu přináší nevoli, zároveň to však znamená mít na své straně přítele, který za to, abychom vítězně dorazili do cíle, položil svůj život.

Otčenáš, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi, stejně jako v mém životě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.