13ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.Radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení

Je možné se v těžkostech radovat?

Autor listu Petrova, ať sám apoštol anebo někdo z jeho okruhu, věděl o tom, co to znamená procházet výhní zkoušky. Kdo by neznal příběh o Petrově zapření, bolesti po Kristově ukřižování, věznění, a nakonec přes rámec tohoto dopisu o jeho smrti na kříži.  Naštěstí nejsme pro víru u nás vězněni, i když to není zas tak daleko v čase, kdy tomu tak bylo. A na mnoha místech světa tomu tak dodnes je.

Ale i u nás můžeme zakoušet posměch a vyloučení pro své postoje či víru. Nicméně zkoušky přichází nejen skrze druhé, ale někdy je přináší život. Nemoc, stáří, neúspěch, zrada od přátel či rodiny, ztráta blízkého… Tím vším Kristus prošel. To vše bylo posvěceno Kristovým utrpením.

Je možné se radovat?  Na první dobrou řekneme ne. Jenže Petr po osobní zkušenosti mohl říci něco jiného. Každá zkouška, pokud se v moci Ducha svatého obracíme ke Kristu o pomoc, Krista přivádí blíže k nám. Vždyť sám pravil, že lékaře potřebují nemocní. Každá zkouška je příležitostí k tomu, abychom lidsky i duchovně vyrostli. Činí nás citlivějšími, otevřenějšími a pokornějšími a zároveň je příležitostí k tomu, aby se Kristus oslavil. Není zkoušky, pro kterou by Bůh nepřipravil východisko.

Pane, buď mou radostí v mých temnotách.

 

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.