4nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné.Pokora a porozumění

Jak jednám s druhými?

Často to, co je důležité, je očím skryté. Rozhodující je to, co je v srdci, co z něj vyvěrá. Také se občas divíte, co z vás „vypadne“, jaká slova, chování, když je třeba vycházet s druhým člověkem? Je dobré se také ptát, co mě na druhém tak dráždí? Mohu změnit něčí jednání? Spíše ne. Mohu ale zkusit změnit své jednání. Je třeba začít od svého nitra, které potřebuje proměnu. Biblický text nám radí, aby ženy vůči mužům nepůsobily dominantně a vyzývavě, a muži aby měli porozumění pro ženské slabosti. I muži a také ženy mají na čem pracovat a co měnit.

Pane Ježíši, prosím proměňuj naše nitro, ať z něj vychází láska a pokora.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.