Dialogem spojovat

Jak reaguji na odlišnost druhých?

Život je o dialogu, o komunikaci, o naslouchání. Co když ale někdo má na stejnou věc úplně jiný názor? Možná pomůže vědomí toho, že cílem není uniformita ale jednota. Mluvením člověk může pozitivně ovlivnit, ale také rozdělit, ničit, ranit. Někdy raději pomlčet než někoho pomlouvat, odsuzovat, hodnotit. Lepší, než mluvou škodit je povzbuzovat, chválit, ukazovat na to dobré. Není to ale snadné neodplatit urážkou za urážku. Není snadné se neurazit, když slyším na svou osobu kritiku. Pomocí může být vědomí, jak Hospodin je k nám velkorysý. A pak mohu jednat stylem: „ne jak ty mě, tak já tobě“, ale: „jak Bůh mě, tak já tobě“

Hospodine, děkuji Ti za Tvoji velkorysost. Prosím, dej, ať umím žehnat, promlouvat dobře ke druhým a o druhých. Amen 

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.