11Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši,Cizinci s nebeským občanstvím

Žiješ jako cizinec?

Cizinci to nemají snadné. Nejsou ve své vlasti, a tak jsou stále svým způsobem jiní. Už jste to zažili být někde cizincem? Jak jste se cítili? Jak se na vás dívali ti, kteří byli ve své zemi?

Cizinci poutají pozornost, a nejeden si podle jejich chování dělá úsudek o jejich zemi. Mohu tedy udělat pořádnou ostudu své zemi. V cizině je třeba se podřídit, ale není třeba se vzdát svého občanství. Právě naopak: když nejsem ve své vlasti, o to víc se mohu těšit na dobu, kdy se vrátím.

Nezapomínám, že jsem člověkem na cestě? Uvědomuji si, že jsme poutníky, kteří směřují do Zaslíbené země?

Nezabydlujme se zde příliš, přece jsme zde na zemi jen chvíli. Cestujeme tam, kde už budeme doma. Díky Kristu máme nebeské občanství. Už dnes zde žijeme zákonitostmi Božího království, které jednou nastanou v plnosti.

Hospodine, těšíme se, až budeme doma. Amen

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.