3Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.Nové narození

Za co jsi Bohu nejvíce vděčný/vděčná?

Začínáte své modlitby děkováním? Kolik místa ve vašem životě má dobrořečení Bohu? Uvědomujete si jaký je váš status v Ježíši Kristu vzkříšeném?

V něm jsme novým stvořením, s novými prioritami, s výhledem na budoucnost, která sahá až za horizont pozemského života. Můžeme žít radostí, která je nezávislá na okolnostech. Radost, která věří, že bolest, utrpení, smrt nemají a nebudou mít poslední slovo. On totiž porazil smrt. Dobro, láska, spravedlnost má budoucnost.

Nebojme se tedy zkoušek, trápení, nepohodlí, protože i ony mohou pročišťovat naši víru, důvěru v Boha a věrnost Jemu.

Pane Ježíši, dej mi prosím více vidět, co mám v Tobě. Amen

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.