24Neboť `všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky´To, co má budoucnost

Do čeho investuješ?

Kdybyste měli vyjmenovat do čeho/koho nejvíce investujete, obětujete čas, energii, emoce, peníze, co by to bylo? Možná si někdy ani neuvědomujeme, že se můžeme věnovat zbytečnostem, tomu, co nepřináší nic dobrého, zabíjí čas, nebo dokonce škodí. Znovuzrození, ti kteří přijali pravdu, přijali záchranu v Pánu Ježíši, chtějí žít moudře, zodpovědně, užitečně. Boží slovo působí, mění lidské životy a nepomíjí, je stále aktuální. Boží království, Jeho hodnoty mají budoucnost, nezrezaví, nezvadnou, nebudou znehodnoceny. To, co je Jeho, zůstane.

I dnes se můžeme zamyslet: v co/v koho doufáš? Kam investuješ, co/od koho očekáváš, na co spoléháš?

Pane, Ty jsi moje budoucnost. Amen

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.