13Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista.Myšlenky

Kolem čeho se nejvíce točí moje myšlenky?

Vše začíná v myšlenkách. Kdybyste si vypsali, čemu nejvíce byly věnovány vaše myšlenky během celého dne, co by to bylo? Kolik je v naších myslích zlého, nečistého, sobeckého? Kolik naopak laskavého, přejícího, dobrého?

Díky Pánu Ježíši Kristu máme před Bohem status svatých, čistých. Posvěcení, to je proces, který probíhá nejprve v myšlenkách. Nakolik budeme své myšlení podřizovat Kristu, Božímu slovu, nakolik na naši mysl bude působit Duch svatý, natolik budeme blíže Bohu. Upněme naše srdce, naše myšlení k Nejvyššímu. Nezaobírejme se zbytečnostmi, pozemskými marnostmi. Upněme svou naději k Bohu.

Bože náš a Pane náš, chceme o Tobě přemýšlet, mluvit, i pro Tvé království konat. Amen

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.