Čtyři obři padli

Jak dopadne člověk, který tupí Hospodina? Jak dopadne člověk, který neuvěří v Krista?

Jestliže se v devatenácté kapitole první Paralipomenon píše o vítězství Izraele nad Amónovci, tak v této dvacáté je popsáno jejich kompletní pokoření. Izrael dobyl sídelní město Rabu. Byť bitvu vybojoval vrchní velitel Davidova vojska Jóab, tak symbolický akt porážky – sejmutí koruny z hlavy krále uskutečnil David.

Za života krále Davida války neustávaly. Stálým nepřítelem Izraelců byli Pelištejci. I když mezi sebou měli muže velikého vzrůstu (obry), neznamenalo to automatickou převahu. Už mladičký David dokázal ve jménu Hospodinově porazit Goliáše a zde to bylo podobné. Kdo tupí Hospodinovo jméno, ten dojde odplaty. Davidovy válečníky nezastavily žádné překážky ani nebezpečí. V Hospodinově jménu šli a zvítězili.

I v našich životech se dnes vyskytují překážky, které se zdají nepřekonatelné. Vypadají jako obři, kteří se nás snaží paralyzovat strachem. Nemusíme se bát „velkých mužů“, kteří jsou proti nám, když máme na své straně živého, všemohoucího Boha.

S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu. Ž 18,30

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.