Podezíravost není dobrý rádce

Jak se zachovám, když nevím, co mne čeká?

Mladý, nejistý a tudíž podezíravý. Tak bychom mohli charakterizovat nově nastoupivšího krále Amónovců Chanúna. David chtěl po smrti jeho otce krále Náchaše vyjádřit synu soustrast a potěšit ho. Dobrý úmysl se však se zlou potázal. Nový král se nechal přesvědčit od svých podezíravých rádců, že Davidovy úmysly nejsou čisté, ale že chce prozkoumat a napadnout zem. Jak velký a tragický omyl. Nejen, že Davidovy posly potěšení a pokoje nepřijal, ale ještě je potupil a zhanobil.

Král David si toto nemohl nechat líbit a zpočátku dobře míněná akce skončila válkou a drtivou porážkou Amónovců a jejich spojenců.

Podezíravost není nic cizího ani v dnešní době. Kolik zbytečných nedorozumění a konfliktů vzniklo proto, že jeden podezíral druhého z nepěkných věcí.

Co jako první napadne nás, když se dostaneme do nejisté situace? Očekáváme pozitivní věci anebo si kreslíme černý scénář? Bible nás vybízí ke dvěma věcem. To prvé, aby naše řeč byla jasná a určitá a nezavdávala příležitost k různým spekulacím. A za druhé, jsme v Boží ruce, proto můžeme vždy očekávat jeho jednání a neděsit se zlých situací.

Ježíši, dej mi prosím sílu, abych šířil pokoj.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.