Boží úmysly jsou jiné než naše

Jaká je Boží vůle pro můj život?

David měl úžasný nápad. Postavím chrám pro schránu Hospodinovu. Vždyť já bydlím v krásném domě a truhla smlouvy jen ve stanu. Prorok Nátan mu to odsouhlasil: „To je dobrý nápad, udělej to tak.“ Potom k prorokovi promluvil Bůh a bylo vše jinak. Hospodin nepotřebuje lidský příbytek. Vždyť jemu patří celá země. Z následujících slov Nátanovi i Davidovi vyplynulo, že chrám pro Boha postaví až jeho syn Šalomoun. Což se také stalo. Ale i v tomto případě David nepochopil plně Boží slova – jeho trůn upevním na věky – to nejsou slova o Šalomounovi, ale o Kristu. Ano je to Boží království, které trvá na věky.

Podobně je to i dnes, když k nám Bůh mluví. Nemusíme plně pochopit jeho slova, a proto mnohým věcem, které se kolem nás dějí, nerozumíme. Můžeme udělat dobré rozhodnutí, začít ho naplňovat, ale Bůh nás chce vést jinak. Proto je velice důležité zůstávat v každodenním spojení s Otcem v nebi s otázkou: „Otče, co chceš, abych činil?“

Otče, prosím, mluv ke mně.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.