Nezapomínejme

Jak Bohu vyjadřuji svou vděčnost?

Král David nechal přemístit Boží schránu a umístil ji ve stanu, který pro ni připravil. Byla to veliká sláva a radost, že Boží schrána – symbol Boží přítomnosti, je mezi nimi. David určil lévijce, aby přisluhovali u Hospodinovy schrány a připomínali Hospodina, Boha Izraele, vzdávali mu chválu a oslavovali ho. Dále ustanovil hudebníky a zpěváky, aby chválili Boha.

Proč to vše?

Z radosti a vděčnosti za Boží jednání s Izraelem i Davidem, ale také jako připomínku všeho, co Bůh udělal. Připomínku divů a zázraků, jeho slov a nařízení, a to nejen Židům, ale všem národům.

Člověk je tvor zapomnětlivý. V dnešní zrychlené době, která je plná stále nových zpráv, informací, požadavků, člověk snáze zapomene na to dobré, co pro něj Bůh vykonal.

My dnes nepotřebujeme Boží schránu, ani žádné jiné „svaté místo“, abychom si mohli každé ráno v modlitbě připomenout, co pro nás Bůh Otec v Pánu Ježíši Kristu udělal a vyjádřit mu vděčnost a chválu. Nepotřebujeme zpěváky ani hudebníky, abychom Bohu zazpívali píseň chvály. Nemusíme čekat až na nedělní shromáždění, ale každý den sami doma a ze srdce si potřebujeme připomenout, že jsme Boží děti díky Kristu.

Ježíši, díky za vše, co jsi pro mne udělal.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.