34Kdosi však bezděčně napjal luk a zasáhl izraelského krále mezi články pancíře. Král řekl svému vozataji: "Obrať a odvez mě z bojiště, jsem raněn."Převlek nemění srdce

Za co se ve svých životech schováváme?

Král Achab si v bitvě vymyslel lest. Nevytáhl do boje v královském rouchu, nýbrž v přestrojení. Asi tušil, že aramejský král bude právě jemu usilovat o život. Je otázkou, zda vedle Aramejců, nechtěl Achab obelstít i Hospodina, a tak uniknout jeho soudu? Jeho lest mu však nebyla nic platná. V počáteční vřavě se sice Aramejci vrhli na Jóšafata, ale brzy  poznali, že to není Achab. I nechali Jóšafata Jóšafatem. Avšak jeden z bojovníků, „jen tak“, napjal luk, a přitom jeho šíp zasáhl právě přestrojeného krále Achaba. Ten chtěl bojiště hned opustit, ale bitva byla už tak prudká, že již to nebylo možné. Král musel zůstat ve voze až do večera a zde vykrvácel.

A tak se Míkajášovo proroctví splnilo; Hospodinovo slovo se ukázalo jako pravdivé. Ovšem, Achab nezahynul v boji, jako vojevůdce v čele svého vojska, nýbrž jen jako náhodná oběť, tedy na krále velmi bídně, ostatně tak jak žil.

Pane, dej mi dobře se připravit na svůj konec.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.