Slovo Hospodinovo

Kdy poznáme, co je od Hospodina?

Toto vyprávění je v mnoha ohledech zázračné: několikrát je tam zmíněno slovo Hospodinovo, které zcela změní chod věcí. Eliáš byl mocný prorok, a přece se mu nedařilo krále Achaba odklonit od modloslužby a přivést k Hospodinu. Věděl totiž, že kult cizích bohů přinese zkázu celému království. Až veliké období sucha, které Eliáš předpověděl, mělo přinést zlom ve vývoji. Ani pro Eliáše to nebylo snadné, i když ho Bůh sytil. Pak byl pověřen jít do Sarepty a bydlet tam u jedné vdovy. Ta se nejprve zdráhala ho přijmout, že ani ona sama se synem nic nemá. Když pak ale na Eliášův pokyn neubývala poslední mouka ani olej, dala se obměkčit. Přesto si však nebyla jista, zda nejde jen o trik nějakého potulného mága. Teprve poté, co její nemocný syn přestal dýchat a byl poté Eliášem navrácen k životu, vyznala, že má co do činění s Božím mužem. Jak mnoho nám tento příběh připomíná Ježíše a Jeho přijetí lidmi!

Pane, dej se nám poznat!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.