Plány a pozdravy

Děláme si čas na modlitbu a předkládáme v ní Bohu své plány?

V závěrečných částech biblických dopisů se psávaly vzkazy, doporučení a pozdravy. V této kapitole prvního listu Korintským můžeme nahlédnout do osobního a služebního života apoštola Pavla. V uvedeném verši vidíme jeho touhu a vřelý vztah ke Korintskému sboru. Zmiňuje v něm věci, které se v jiných dopisech nedozvíme. Pavel miloval tento sbor mimo jiné proto, že byl sám jeho zakladatelem.

Pavel svoji návštěvu v Korintském sboru plánoval, zároveň si ale byl vědom toho, že jeho harmonogram určuje Pán. I my potřebujeme ve svém plánování najít rovnováhu. Mějme své zbožné a spravedlivé plány, ale dovolme také, aby nám Pán na modlitbě naše záměry komentoval. Vždyť Bůh má na mysli náš prospěch a ví to, co my neznáme.

Dále si v závěrečných pozdravech můžeme všimnout silné přítomnosti Pavlových přátel, spolupracovníků a spolubojovníků. I my potřebujeme okolo sebe přátele, kteří nás povzbudí. Máme takové lidi okolo sebe? Pokud ne, i to je důvod k modlitbě.

Pane, děkuji ti za mé nejbližší, za mé bratry a sestry v Kristu, za mé přátele za ty, kteří mě mohou povzbuzovat i napomínat.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.