8Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně. 9Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. 10Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo;Evangelium mění lidské životy

Kým je pro tebe Ježíš Kristus?

Víra v Boha je obrovský zázrak a dar. Věříme v toho, o kom jsme nevěděli, koho jsme neviděli a neznali, jsme si jisti tím, že nás miluje, slyší, že odpoví, že bude jednat spravedlivě a milosrdně, že nás provede životem až do posledního dne, kdy budeme proměněni a vzati na věčnost domů. Kde se taková víra v nás vzala? Je to moc evangelia, které jsme slyšeli, také nadpřirozené zjevení Svatého ducha a hlavně Boží milost, která nám tímto byla projevena a darována bez našich zásluh. Kristus pro nás už není jen nějaký „random influencer“, ale osobní spasitel, který smývá naše hříchy, učitel, od kterého se chceme učit a následovat ho, a také Pán, kterému se podřizujeme a kterému sloužíme. On je ten, kdo změnil tvůj život milostivě a nadpřirozeně a chce to dělat v životech lidí, kteří zatím tu milost neprožili.

Žijme pro Něho z milosti, kterou nás obdařil a pomozme rozdat tu dobrou zprávu všude, ať přijdeme vhod či nevhod. Nechme na Duchu Božím, ať lidé, kteří slyšeli evangelium, zažijí zjevení Krista jako my.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.