Otázka budoucnosti

Jak moc je pro nás důležitá otázka budoucího života?

Žijeme v době, kdy je kladen důraz na aktuální prožitek, zážitek. Zážitek ze školy, z dovolené, z večírku. Zážitek - pro ten mnoho lidí dnes žije. Řídí se heslem užívat si života. My věřící bychom ovšem měli žít s vědomím toho, že náš život je přípravou na život budoucí. Nevím, jak to máte vy, ale já, podívám-li se okolo sebe, vidím, že nic nenasvědčuje tomu, že by vzkříšení bylo reálné. V době Pána Ježíše lidé tento problém také řešili. Někteří učenci zákona ve vzkříšení věřili, ale jiní zase ne. Jak to tedy je?

Můžeme pochybovat o vzkříšení? Vždyť Pavel píše, že i mezi nimi někteří říkali, že vzkříšení není. Apoštol Pavel nás ovšem nenechává na pochybách, ujišťuje nás, že vzkříšení je základem pro naši víru. Každý den jsme konfrontováni se stylem života lidí, kteří Boha neznají. Možná nás někdy napadla otázka: „Nejsem nějaký divný(á), když věřím v reálný posmrtný život s Kristem? Kde beru tu jistotu víry?“

Pane, uč mě více si uvědomovat, že můj pozemský život je odrazovým můstkem pro život vzkříšení.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.