Chaos a řád

Co nás buduje?

Většina z nás jsme se někdy ocitli na místě, kde zavládl chaos na chvíli nebo dokonce dlouhodobě. Místo chaosu nikdy nepůsobí důvěryhodně, spíše nejistě až nebezpečně. V církvi se to může stát také, protože jsme všichni jen lidé. Když je v církvi určitá zdravá míra svobody projevu je to jen dobře. Nikdo nejsme zvědaví na „one man show“. Chceme slyšet, vidět jednat Pána Boha skrz různé dary, služby, bratry i sestry. Největším spouštěčem chaosu a nebezpečím pro církev určitě nejsou ženy, jak by se mohlo z varování v dopise zdát. To možná v tehdejší době se ženy neuměly ovládnout a podřídit svým mužům, proto jim bylo zakázalo dokonce i mluvit. V dnešní době je to určitě jiné. 

Je to nelehký úkol vedoucích dát prostor projevu lidem. Může se to někdy zdát až riskantní, ale církev se musí učit rozeznávat, co je z člověka, co z Boha, co od zlého. Nikdo nechceme v církvi řád jako v armádě, ale řád a pořádek může vytvořit prostředí, kde se lidé cítí bezpečněji a rostou ve víře.

Dovolme Duchu svatému jednat v církvi. Buďme opatrní, abychom nebořili, co druzí s námahou stavěli.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.